Поетични страници

Издания

  • Първи софийски есенен салон за поезия - 24-25 септември 2008
  • Вечер за поезия "Коледна звезда" - 11 декември 2008 
  • Трети софийски есенен салон за поезия - 30 ноември 2010
  • Четвърти софийски есенен салон за поезия -  2011
  • Пети софийски есенен салон за поезия -  2012
  • Шести софийски есенен салон за поезия -  2013
  • Седми софийски есенен салон за поезия -  2014
  • Осми софийски есенен салон за поезия -  2015
 

 
 
angelina-nick@bg-poetry-pages.com

Предстоящи събития

  •  Осми софийски есенен салон за поезия - 2015

Повече информация